งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน 2013

วางแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ “งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน” เทศกาลดอกไม้ที่สวยงามและใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยได้รวบรวมพรรณไม้ดอกเมืองหนาวที่มีความสวยงามกว่า 100 ชนิด มาจัดแสดงในรูปแบบสวนดอกไม้กลางแจ้งบนพื้นที่กว่า 30 ไร่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าพื้นเมือง การประกวดนางงานอาเซียน การแสดงบนเวที การแสดง แสง สี เสียง