อัศจรรย์พรรณไม้งามโครงการหลวง

หนังสือ “อัศจรรย์พรรณไม้งามโครงการหลวง” หนังสืออัศจรรย์พรรณไม้งามโครงการหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา สนับสนุนการจัดทำหนังสือโดย บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด   ผลิตโปรชัวร์ท่องเที่ยว จ.เชียงราย จำนวน 5,000 ชุด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  …

อ่างขางแดนมหัศจรรย์

หนังสือ “อ่างขางแดนมหัศจรรย์” และ “อินทนนท์สูงสุดแดนสยาม” หนังสือท่องเที่ยวโครงการหลวงฉบับเจาะลึก อ่างขางแดนมหัศจรรย์ และอินทนนท์สูงสุดแดนสยาม            สนับสนุนการจัดทำหนังสือโดย บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งความพิเศษของทั้ง 2 เล่มนี้ก็คือ การเชิญ โทนี่ รากแก่น และ ส้ม อมรา…

38 เส้นทางความสุข 38 โครงการหลวง

“38 เส้นทางความสุข 38 โครงการหลวง” หนังสือท่องเที่ยวและเรียนรู้โครงการหลวงฉบับสมบูรณ์ หนังสือท่องเที่ยวและเรียนรู้โครงการหลวงฉบับสมบูรณ์ “38 เส้นทางความสุข 38 โครงการหลวง” จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9) เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยเจริญพระชนพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน โดยมีผู้ให้การสนับสนุนจัดทำหนังสือ คือ กระทรวงศึกษาธิการ,…